Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce: Recommendations for the Future Development of Vinný sklípek -- galerie, s.r.o.
Autor: Bc. Jan Burian
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Iva Vodehnalová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce: Recommendations for the Future Development of Vinný sklípek -- galerie, s.r.o.
Abstrakt:Burian, J., Návrhy na rozšíření firmy Vinný sklípek-galerie, s.r.o. Bakalářská práce. Brno 2017. Bakalářská práce je zaměřena na návrhy rozšíření firmy Vinný sklípek-galerie,s.r.o. V první části je tato práce zaměřena na teorii strategického management a jeho procesy. Dále pak na cíle firmy a analýzu vnějšího a vnitřního prostředí, v návaznosti na specifika vinařského oboru. V praktické části porovnává konkurenci firmy a dává informace o firmě. Vše je vyhodnoceno za pomoci SWOT analýzy. Závěrem jsou zhodnoceny současné strategie a podány návrhy na zlepšení.
Klíčová slova:Strategický management, vnější prostředí, vinařaství, vinařský podnik, vnitřní prostředí, SWOT analýza, PESTE analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..