Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:EVALUATION OF THE LEVEL OF THE ORGANIC BREWING INDUSTRY IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION
Written by (author): Ing. Veronika Fidrová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Hana Stojanová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Czech        English

Title of the thesis:Zhodnocení úrovně organického pivovarnictví ve vybraných zemích Evropské unie
Summary:V této diplomové práci se zabývám tématem "Zhodnocení úrovně organického pivovarnictví ve vybraných zemích Evropské unie". V práci je popsána současná situace organického zemědělství se zaměřením na organické pěstování chmele a organické pivovarnictví ve dvou vybraných zemích Evropské unie, kterými jsou Česká republika a Spolková republika Německo. Současný stav je popsán za pomoci PESTEL analýzy a Porterova diamant, dvou analýz externího prostředí. Na základě vytvořených analýz je provedeno zhodnocení a srovnání obou zemích. Nakonec jsou uvedena doporučení pro české producenty organického chmele, jak efektivně vstoupit na německý trh a kterou exportní strategii je nejvhodnější si vybrat, což je i cílem této diplomové práce.
Key words:Organické zemědělství, organické pivovarnictví, analýzy vnějšího prostředí, PESTEL analýza, konkurenceschopnost, formy vstupu na zahraniční trh, vnější prostředí, Porterův diamant, strategie exportu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..