Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Free Movement of Services in EU market: Case study of mystery shopping in Poland
Autor: Ing. Monika Malátková
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Free movement of services in EU market: Case study of mystery shopping in Poland
Abstrakt:This diploma thesis analyzes free movement of services and freedom of establishment in EU countries. The main aim is to find an appropriate strategy for Czech marketing companies in the field of mystery shopping when providing business services into Poland. The goal is achieved through analysis of trends in EU internal service market, opportunities and barriers in providing services, mystery shopping characteristics with focus on Poland. Mystery shopping is building up its position in whole Central, Eastern and Southern EU countries According to pre-research the Poland was choosen as the best potentional target country for Czech companies. PESTEL analysis of political, economical, socio-cultural, technological, ecological and legal factors in Poland shows that this country has good macroeconomic environment for expansion of services. Thesis is built on analysis of mystery shopping industry in Poland too and summarized in external factor evaluation matrix. The biggest threat of providing the services are existing bargaining power of competitors and the power of customers in determining prices. External opportunities mainly for establishment are futher penetration into other market and getting more potentional customers, for posting of workers are mainly in easy entrance. Cross-border providing of services is suitable form of free movement till the Czech company has in average 3 projects in Poland. As a recommendation companies should use first of all posting of own workers, after deep cooperation with Polish clients and agreement on at least 3 projects the creation of daughter company is recommended to achieve higher competitiveness in Polish market, profit and stable economic growth. While expanding into Poland is recommended to use differentiation strategy to attract bigger market segments with focus on local conditions.
Klíčová slova:Industry Analysis, Free Movement of Services in EU, Mystery Shopping, International Strategic Management, PESTEL Analysis, Global services

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..