Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Free Movement of Services in EU market: Case study of mystery shopping in Poland
Autor: Ing. Monika Malátková
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Free Movement of Services in EU market: Case study of mystery shopping in Poland
Abstrakt:Tato diplomová práce analyzuje volný pohyb služeb a svobodu usazování v zemích EU. Hlavním cílem je najít vhodnou strategii pro české marketingové společnosti v oblasti mystery shoppingu při poskytování služby pro klienty v Polsku. Cíl je dosažený prostřednictvím analýzy trendů vnitřního pohybu služeb v EU, pomocí určení příležitostí a překážek při poskytování služeb mystery shopping se zaměřením na Polsko. Mystery shopping si buduje svou pozici v zemích střední, východní a jižní Evropy. Podle předvýzkumu bylo Polsko vybrané jako nejvhodnější cílová země pro expanzi českých firem. PESTEL analýza politických, ekonomických, společensko-kulturních, technologických, ekologických a právních faktorů v Polsku prokázala, že tato země má dobré makroekonomické prostředí pro rozšiřování služeb českých agentur. Práce je také postavena na analýze odvětví mystery shoppingu v Polsku a výsledky jsou shrnuty a posouzeny v matici externích faktorů. Největší hrozbu poskytování služeb představuje stávající konkurence a sílá zákazníků v určování cen. Příležitosti jsou především v možnosti rozvoje podnikatelských aktivit do dalších sousedícíh zemí Polska a získání vice potencionálních zákazníků. Přeshraniční poskytování služeb je vhodná forma volného poskytování služeb dokud má česká firma v průměru 3 projekty v Polsku. Společnosti by měly využívat především vysílání vlastních pracovníků, ale po hlubší spolupráci s polskými zákazníky a po dodhonutí alespoň 3 projektů je doporučeno založení dceřinné společnosti k dosažení vyšší konkurenceschopnosti na polském trhu, vyššího zisku a stabilního hospodářského růstu. V průběhu expanze do Polska je doporučena diferenciační strategie, která umožňuje přilákat více marketignových segmentů trhu se zaměřením na místní podmínky.
Klíčová slova:Volný pohyb služeb v EU, PESTEL Analýza, Analýza Odvětví, Globální Služby, Mezinárodní Strategický Management, Mystery Shopping

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..