Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:CRM organizací působících v sektoru služeb v Evropské unii
Autor: Ing. Pavla Vondráková
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:CRM organizací působících v sektoru služeb v Evropské unii
Abstrakt:Diplomová práce zkoumá řízení vztahů se zákazníky (CRM), jejich aktuální využití a implementaci v organizacích Evropské unie. Hlavním cílem práce je získání všeo-becných poznatků určených pro organizace v EU, které působí v sektoru služeb, a doporučení efektivní implementace CRM tak, aby byla zvýšena konkurenceschop-nost firem v Evropské unii. Vedlejším cílem práce je zhodnocení aspektů a trendů CRM v Evropské unii s porovnáním dvou zvolených členských států- Německa a České republiky. Diplomová práce je založena na výzkumu primárních a sekundárních dat a výsledky jsou prezentovány formou vypracované analýzy externího prostředí (EFE matice) a vytvořeného CRM modelu. Méně než 30 % společností v Evropské unii používá operativní CRM a analytický typ CRM dokonce méně než 20 %. Existuje tedy obrovský potenciál v oblasti využití obou typů CRM, a to především pro malé a střední podniky. Jedním z největších problémů Evropské unie je velký nedostatek kvalifikovaných sil v oboru informačních technologií. Výzkum práce dosvědčil, že CRM může být velmi lukrativním nástrojem ve firmách, pokud je správně implementován. Diplomová práce poskytuje další jednotlivé přínosné rady a informace pro organizace v Evropské unii, Německu a České republice.
Klíčová slova:Hofstedovy dimenze kultury, Evropská unie, Německo, Česká republika, CRM, analýza externího prostředí (EFE)

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..