Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Společenská odpovědnost firem v cestovní odvětví v České Republice
Autor: Ing. Veronika Hemerková
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Názov práce:Společenská odpovědnost firem v cestovní odvětví v České Republice
Abstrakt:Hemerková, V. Společenská odpovědnost v cestovním odvětví, Česká republika. Bakalářská práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2013. Tato bakalářská práce se zabývá společenskou zodpovědností v cestovním odvětví v České Republice. Analýza byla provedena na základě kvantitativního výzkumu v cestovních kancelářích v Brně a okolí a následně byla zhodnocena současná situace z hlediska CSR. Dvě třetiny dotazovaných netušili, co pojem společenská odpovědnost znamená. Mohou se však chovat společenky odpovědně, aniž by o tom věděli. Na ostatní otázky odpovídali pouze ti, kterým tento pojem není cizí. Výsledky byly znázorněny graficky a poté vysvětleny. Ve vybraných cestovních kancelářích -- Čedok, Fischer a Student Agency byl výzkum proveden na základě polostrukturovaného rozhovoru a předem připravených otázek. Všechny vybrané cestovní kanceláře se nejvíce angažují v sociálním pilíři. Pro ekonomický pilíř byla doporučena zlepšení a to lepší informovanost o společenké odpovědnosti a šíření toho konceptu mezi zákazníky a širokou veřejnost. Všechna doporučení mohou zvýšit důvěryhodnost firem a také dobrou pověst mezi zaměstnanci, dodavateli a zákazníky.
Kľúčové slová:Společenská odpovědnost firem, Carrollova pyramida společenské zodpovědnosti, zájmové strany

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..