Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Společenská odpovědnost firem v cestovní odvětví v České Republice
Autor: Ing. Veronika Hemerková
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Společenská odpovědnost firem v cestovní odvětví v České Republice
Abstrakt:Hemerková, V. Společenská odpovědnost v cestovním odvětví, Česká republika. Bakalářská práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2013. Tato bakalářská práce se zabývá společenskou zodpovědností v cestovním odvětví v České Republice. Analýza byla provedena na základě kvantitativního výzkumu v cestovních kancelářích v Brně a okolí a následně byla zhodnocena současná situace z hlediska CSR. Dvě třetiny dotazovaných netušili, co pojem společenská odpovědnost znamená. Mohou se však chovat společenky odpovědně, aniž by o tom věděli. Na ostatní otázky odpovídali pouze ti, kterým tento pojem není cizí. Výsledky byly znázorněny graficky a poté vysvětleny. Ve vybraných cestovních kancelářích -- Čedok, Fischer a Student Agency byl výzkum proveden na základě polostrukturovaného rozhovoru a předem připravených otázek. Všechny vybrané cestovní kanceláře se nejvíce angažují v sociálním pilíři. Pro ekonomický pilíř byla doporučena zlepšení a to lepší informovanost o společenké odpovědnosti a šíření toho konceptu mezi zákazníky a širokou veřejnost. Všechna doporučení mohou zvýšit důvěryhodnost firem a také dobrou pověst mezi zaměstnanci, dodavateli a zákazníky.
Klíčová slova:Společenská odpovědnost firem, Carrollova pyramida společenské zodpovědnosti, zájmové strany

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..