Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Branch environment of solar energy production in the Czech Republic and Germany
Written by (author): Ing. Eva Chvátalová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Tomáš Pyšný, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Czech        English

Title of the thesis:Odvětvové prostředí výroby solární energie v České Republice a Německu
Summary:Diplomová práce je zaměřena na analýzu vnějších faktorů ovlivňující výrobu solární energie v České Republice a Něměcku. Na základě srovnání politických, ekonomických, sociálních, technologických a ekologických podmínek v obou zemích je nastíněna současná situace v daném odvětví. Následně jsou stanoveny pravděpodobné scénáře budoucího vývoje, ke kterým může díky různým ovlivňujícím aspektům v odvětví dojít. Prostřednictvím Groevova modelu šesti konkurenčních sil je detailně rozebrána situace odehrávající se na poli solární energie. Analytická část práce je pak zakončena situační analýzou v obou zemích. Nedílnou součástí diplomové práce je případová studie, kde je prostřednictvím založení imaginární solarní elektrárny zjištěno, jestli se za stávajících podmínek investice do fotovoltaiky ještě vyplatí. Na základě všech poznatků a informací jsou navrhnuta doporučení, která jsou následně diskutována. Co se týče výroby solární energie, na první pohled se Česká Republika i Německo potýkají se stejným problémem - nadměrným množstvím elektřiny vyrobené solarními elektrárnami. Více než příznivé počáteční podmínky v podobě vysokých výkupních cen vyrobené elektřiny zapříčinily enormní zájem o výstavbu solarních elektráren. Stanovené štědré dotace však měly za následek zvyšování cen elektřiny domácnostem. Proto obě země začaly s opatřeními vedoucími ke snížení produkce solární energie. Zatímco Německo se snaží si za každou cenu udržet svoji image solární velmoci, Česká republika se zabývá spíše podivnými machinacemi, které doposud nevedly k žádnému efektivnímu výsledku.
Key words:PESTE analýza, Groeův model, obnovitelné zdroje, odvětvové prostředí, výroba solární energie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..