Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh podnikové strategie společnosti JC STAV s.r.o.
Autor: Ing. Miroslava Hlaváčová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Jiří Coufal
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Návrh podnikové strategie společnosti JC STAV s.r.o.
Abstrakt:Tato diplomová práce na téma Návrh podnikové strategie společnosti JC STAV s. r. o. se zabývá problematikou stanovení podnikové strategie pro tuto stavební společnost. Na základě provedené analýzy vnějšího a vnitřního prostředí jsou v práci zformulována doporučení, jež povedou ke zlepšení postavení podniku a jeho zviditelnění mezi konkurenty. Pomocnou maticí SPACE je firmě doporučeno aplikovat soutěživou strategii, což znamená zaměřit se na zvýšení konkurenceschopnosti a rozvíjení vlastních služeb. Podniku je navrženo zlepšení marketingové komunikace, a to formou reklamy v rádiu Frekvence 1 a umístění billboardu u frekventované dopravní komunikace v městské části Vážany. Tímto krokem podnik využije příležitosti, kterou je rostoucí poptávka po výstavbě rodinných domů. V rámci strategie je dále doporučeno poskytovat projektové služby, což společnost dosud nedělala a přijetí administrativního pracovníka. Jeho náplní práce by bylo vedení odpadového hospodářství, evidence dokladů k dotacím ze Strukturálních fondů EU a analýza stavu konkurenčních společností. Administrativa by se stala více přehlednou než je tomu v současnosti, kdy veškeré práce zajišťuje jeden pracovník. V neposlední řadě je JC STAVu s. r. o. navrhnuto zlepšit vnitropodnikovou komunikaci, důraz na získávání zpětné vazby od klientů a neustálé sledování nových trendů ve stavebnictví, které může společnost implementovat do své nabídky.
Klíčová slova:podniková strategie, makroprostředí, strategické řízení, oborové prostředí, vnitřní prostředí

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..