Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)

Contacts
     
Lesson     Final thesis     Projects     
Publications          Supervised theses          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Crisis Management in Communication
Written by (author):
Ing. Zuzana Veberová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Josef Zrůst, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
English

Czech        English

Title of the thesis:
Krizový management v komunikaci
Summary:
Tato diplomová práce popisuje interní komunikaci ve společnosti Vodafone, konkrétně v týmu Interní komunikace. Teoretická část této práce popisuje obecné modely používané manažery k efektivní prevenci a zvládnutí krizové situace. Praktická část využívá tyto modely k popisu současné situace a matici rizik k odhalení potenciálních hrozeb firmy. Na základě výsledků, by se Vodafone měl více zabývat původy krize, jako nedostatek inovací, nebo neschopnost dodržet platební lhůty. Analýzou hrozeb ve společnosti Vodafone je možné nalézt podobná ohniska krize u malých a středně velkých společnosti a navrhnout postupy a nástroje (vlastní intranet, dny otevřených dveří pro zaměstnance nebo interní magazín) používané ke zlepšení komunikace uvnitř společnosti a ochránit její reputaci v době krize. Na základě dat společnosti Vodafone byl navržen způsob vytvoření týmu Interní komunikace. Nejekonomičtější způsob vytvoření tohoto týmu je delegace úkolů z HR a PR týmu a outsourcing kvalifikovaného pracovníka PR. Tým interní komunikace je hlavním přispěvatelem k aktivnímu přístupu při řešení krizí ze strany zaměstnanců, a tím pomáhá společnosti převést potenciální hrozby v příležitosti a předem čelit krizi.
Key words:
pověst, strategie, firemní image, dobré jméno společnosti, krizového řízení, Komunikace, vnitřní média

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Opponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..