Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Krizový management v komunikaci
Autor: Ing. Zuzana Veberová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Josef Zrůst, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Krizový management v komunikaci
Abstrakt:Tato diplomová práce popisuje interní komunikaci ve společnosti Vodafone, konkrétně v týmu Interní komunikace. Teoretická část této práce popisuje obecné modely používané manažery k efektivní prevenci a zvládnutí krizové situace. Praktická část využívá tyto modely k popisu současné situace a matici rizik k odhalení potenciálních hrozeb firmy. Na základě výsledků, by se Vodafone měl více zabývat původy krize, jako nedostatek inovací, nebo neschopnost dodržet platební lhůty. Analýzou hrozeb ve společnosti Vodafone je možné nalézt podobná ohniska krize u malých a středně velkých společnosti a navrhnout postupy a nástroje (vlastní intranet, dny otevřených dveří pro zaměstnance nebo interní magazín) používané ke zlepšení komunikace uvnitř společnosti a ochránit její reputaci v době krize. Na základě dat společnosti Vodafone byl navržen způsob vytvoření týmu Interní komunikace. Nejekonomičtější způsob vytvoření tohoto týmu je delegace úkolů z HR a PR týmu a outsourcing kvalifikovaného pracovníka PR. Tým interní komunikace je hlavním přispěvatelem k aktivnímu přístupu při řešení krizí ze strany zaměstnanců, a tím pomáhá společnosti převést potenciální hrozby v příležitosti a předem čelit krizi.
Klíčová slova:pověst, strategie, firemní image, dobré jméno společnosti, krizového řízení, Komunikace, vnitřní média

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..