Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zhodnocení výkonnosti vybraného podniku s využitím metody Balanced Scorecard
Autor: Bc. Jaroslav Křůpala
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Tomáš Pyšný, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Evaluation of business performance using the Balanced Scorecard method
Abstrakt:Bachelor thesis evaluate business performance using the Balanced Scorecard method is presented in the Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. Based on an assessment of financial and non-financial indicators of the four perspectives of Balanced Scorecard in the paper summarizes the findings and subsequent recommendations by the company action plans. A major drawback with VaK Vsetin a.s. is that a major portion of revenues is based on a single item and that the revenues from water and sewage. Of the total share of income, this item takes 86%. Enterprises must focus more on commercial services, and those promoted through information campaigns. Increase profits by increasing prices can be calculated. However, this is a solution that brings the risk of feedback from customers. The evaluation of personnel costs show a negative growth in the cost of management personnel that the firm should revalue. Furthermore, the company should improve the organizational structure, to define clear responsibilities within the business to accept and deal with employees' dissatisfaction with certain regions. As a result of the Balanced Scorecard evaluation of the operational running of the company is considered a so-called action plan. It is a system that allows the strategy to become operational.
Klíčová slova:Balanced Scorecard, analysis of non-financial metrics, BSC, SWOT analysis, innovation and learning , analysis of financial benchmarks, the action plan, strategic management, customer perspective, internal processes, financial perspective

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..