Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Environment of the Branch of Viticulture in the Czech Republic and New Zeland
Autor: Ing. Naďa Hanusová
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Názov práce:Odvětvové prostředí vinařství v České republice a na Novém Zélandu.
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá mapováním odvětvového prostředí vinařství v České republice a na Novém Zélandu a určuje hlavní faktory ovlivňující tento sektor. Práce je založena na porovnání výsledků nadnárodního, národního a regionální prostředí, Porterovy PESTE analýzy a metodologického aparátu zahrnujícího velikost trhu, stupeň odvětví, fázi životního cyklu, konkurenci, závislost, ziskovost a atraktivitu ve vinařském odvětví. Nový Zéland je jedna z nejvzdálenějších zemí od České republiky, kde se pěstuje vinná réva a pro pěstování zde panují rozdílné podmínky. Ještě před 10 lety nebyly rozdíly mezi těmito státy v oblasti trhu vinařství tak znatelné jako dnes. Avšak v posledních letech zaznamenal Nový Zéland obrovský pokrok. Zatímco v roce 2001 v obou zemích převažoval dovoz nad vývozem, v dnešní době na Novém Zélandu vývoz vína do zahraničí převyšuje dovoz téměř třikrát. V České republice je situace opačná. Dovoz vína více jak osmkrát převyšuje vývoz. To je mimo jiné dáno preferencí zahraničních vín u českých konzumentů. Spotřeba vína je v České republice pokryta domácí produkcí pouze z 35%. Na Novém Zélandu je celých 80% vyrobeného vína také zkonzumováno. O vína z Nového Zélandu je obrovský zájem také v zahraničí a to především pro jejich označení vín nejvyšší kvality vyprodukované v čisté přírodě. Česká vína po světě nejsou tolik známá, proto by se měli čeští vinaři snažit tento fakt změnit a dostat se více do podvědomí zákazníků především v České republice a následně také v zahraničí. Prvním krokem by mělo být zvýšení informovanosti českých zákazníků o kvalitě a výrobě českého vína a předejít preferencím vína zahraničního. V čem se tyto dvě země příliš neliší je ekonomický vývoj, sociální vývoj a snaha používat nejnovější technologie. Vinařství zůstává v obou zemích velmi populární a do budoucna lze očekávat ještě větší zájem o tento obor.
Kľúčové slová:odvětvové prostředí, PESTE analýza, vinařství

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..