Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)

Kontakty     Výuka     
     
Projekty     
Publikace     Orgány
     
Vedené práce     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Odvětvové prostředí vinařství v České republice a na Novém Zélandu.
Autor: Ing. Naďa Hanusová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:
Odvětvové prostředí vinařství v České republice a na Novém Zélandu.
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá mapováním odvětvového prostředí vinařství v České republice a na Novém Zélandu a určuje hlavní faktory ovlivňující tento sektor. Práce je založena na porovnání výsledků nadnárodního, národního a regionální prostředí, Porterovy PESTE analýzy a metodologického aparátu zahrnujícího velikost trhu, stupeň odvětví, fázi životního cyklu, konkurenci, závislost, ziskovost a atraktivitu ve vinařském odvětví. Nový Zéland je jedna z nejvzdálenějších zemí od České republiky, kde se pěstuje vinná réva a pro pěstování zde panují rozdílné podmínky. Ještě před 10 lety nebyly rozdíly mezi těmito státy v oblasti trhu vinařství tak znatelné jako dnes. Avšak v posledních letech zaznamenal Nový Zéland obrovský pokrok. Zatímco v roce 2001 v obou zemích převažoval dovoz nad vývozem, v dnešní době na Novém Zélandu vývoz vína do zahraničí převyšuje dovoz téměř třikrát. V České republice je situace opačná. Dovoz vína více jak osmkrát převyšuje vývoz. To je mimo jiné dáno preferencí zahraničních vín u českých konzumentů. Spotřeba vína je v České republice pokryta domácí produkcí pouze z 35%. Na Novém Zélandu je celých 80% vyrobeného vína také zkonzumováno. O vína z Nového Zélandu je obrovský zájem také v zahraničí a to především pro jejich označení vín nejvyšší kvality vyprodukované v čisté přírodě. Česká vína po světě nejsou tolik známá, proto by se měli čeští vinaři snažit tento fakt změnit a dostat se více do podvědomí zákazníků především v České republice a následně také v zahraničí. Prvním krokem by mělo být zvýšení informovanosti českých zákazníků o kvalitě a výrobě českého vína a předejít preferencím vína zahraničního. V čem se tyto dvě země příliš neliší je ekonomický vývoj, sociální vývoj a snaha používat nejnovější technologie. Vinařství zůstává v obou zemích velmi populární a do budoucna lze očekávat ještě větší zájem o tento obor.
Klíčová slova:
odvětvové prostředí, PESTE analýza, vinařství

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Posudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..