Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Environment of the Branch of Viticulture in the Czech Republic and New Zeland
Written by (author): Ing. Naďa Hanusová
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Czech        English

Title of the thesis:Odvětvové prostředí vinařství v České republice a na Novém Zélandu.
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá mapováním odvětvového prostředí vinařství v České republice a na Novém Zélandu a určuje hlavní faktory ovlivňující tento sektor. Práce je založena na porovnání výsledků nadnárodního, národního a regionální prostředí, Porterovy PESTE analýzy a metodologického aparátu zahrnujícího velikost trhu, stupeň odvětví, fázi životního cyklu, konkurenci, závislost, ziskovost a atraktivitu ve vinařském odvětví. Nový Zéland je jedna z nejvzdálenějších zemí od České republiky, kde se pěstuje vinná réva a pro pěstování zde panují rozdílné podmínky. Ještě před 10 lety nebyly rozdíly mezi těmito státy v oblasti trhu vinařství tak znatelné jako dnes. Avšak v posledních letech zaznamenal Nový Zéland obrovský pokrok. Zatímco v roce 2001 v obou zemích převažoval dovoz nad vývozem, v dnešní době na Novém Zélandu vývoz vína do zahraničí převyšuje dovoz téměř třikrát. V České republice je situace opačná. Dovoz vína více jak osmkrát převyšuje vývoz. To je mimo jiné dáno preferencí zahraničních vín u českých konzumentů. Spotřeba vína je v České republice pokryta domácí produkcí pouze z 35%. Na Novém Zélandu je celých 80% vyrobeného vína také zkonzumováno. O vína z Nového Zélandu je obrovský zájem také v zahraničí a to především pro jejich označení vín nejvyšší kvality vyprodukované v čisté přírodě. Česká vína po světě nejsou tolik známá, proto by se měli čeští vinaři snažit tento fakt změnit a dostat se více do podvědomí zákazníků především v České republice a následně také v zahraničí. Prvním krokem by mělo být zvýšení informovanosti českých zákazníků o kvalitě a výrobě českého vína a předejít preferencím vína zahraničního. V čem se tyto dvě země příliš neliší je ekonomický vývoj, sociální vývoj a snaha používat nejnovější technologie. Vinařství zůstává v obou zemích velmi populární a do budoucna lze očekávat ještě větší zájem o tento obor.
Key words:odvětvové prostředí, PESTE analýza, vinařství

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..