Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Human resource management in health care facility
Written by (author): Ing. Michal Hamžík
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Gabriela Lukašiková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie ľudských zdrojov v zdravotníckom zariadení
Summary:Predkladaná akademická práca sa zaoberá aktuálnymi otázkami v oblasti riadenia ľudských zdrojov v Martinskej fakultnej nemocnici. Teoretická časť práce podáva náhľad do problematiky riadenia ľudských zdrojov a popisuje procesy, ktoré sú z pohľadu vybranej organizácie kritické. Jedná sa o oblasti plánovania ľudských zdrojov, získavania a výberu pracovníkov, vzdelávania zamestnancov a sociálnu starostlivosť o zamestnancov. Praktická časť práce vyhodnocuje tieto procesy v Martinskej fakultnej nemocnici a venuje sa taktiež otázke rozvrhnutia pracovného času lekárov na pracovisku. Táto kapitola je pre prácu kľúčová, pretože súčasný model jednozmennej prevádzky so službami lekárov spôsobuje problémy najmä s dodržiavaním ustanovení Zákonníka práce o práci nadčas. Navrhovaný model preto rozpracováva systém nepretržitej pracovnej prevádzky, ktorého uplatnením v praxi by klesol kritický počet odpracovaných nadčasových hodín lekárov a znížili by sa celkové mzdové náklady. Práca preto bude slúžiť aj ako podklad pre ďalšie rozhodovanie vrcholového manažmentu nemocnice v otázke zmien organizácie pracovného času lekárov.
Key words:Pracovný čas lekárov, Riadenie ľudských zdrojov, Zdravotná starostlivosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..