Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Riadenie ľudských zdrojov v zdravotníckom zariadení
Autor: Ing. Michal Hamžík
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Gabriela Lukašiková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Riadenie ľudských zdrojov v zdravotníckom zariadení
Abstrakt:Předkládaná akademická práce se zabývá aktuálními otázkami v oblasti řízení lidských zdrojů v Martinské fakultní nemocnici. Teoretická část práce podává náhled do problematiky řízení lidských zdrojů a popisuje procesy, které jsou z pohledu vybraného subjektu kritické. Jedná se o oblasti plánování lidských zdrojů, získávání a výběru pracovníků, vzdělávání zaměstnanců a sociální péči o zaměstnance. Praktická část práce vyhodnocuje tyto procesy v Martinské fakultní nemocnici a věnuje se také otázce rozvržení pracovní doby lékařů na pracovišti. Tato kapitola je pro práci klíčová, protože současný model jednosměnného provozu se službami lékařů způsobuje problémy zejména s dodržováním ustanovení zákoníku práce o práci přesčas. Navrhovaný model proto rozpracovává systém nepřetržitého pracovního provozu, jehož uplatněním v praxi by poklesl kritický počet odpracovaných přesčasových hodin lékařů a snížily by se celkové mzdové náklady. Práce proto bude sloužit i jako podklad pro další rozhodování vrcholového managementu nemocnice v otázce změn organizace pracovní doby lékařů.
Klíčová slova:Řízení lidských zdrojů, Zdravotní péče, Pracovní čas lékařů

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..