Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Human resource management in health care facility
Written by (author): Ing. Michal Hamžík
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Gabriela Lukašiková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie ľudských zdrojov v zdravotníckom zariadení
Summary:Předkládaná akademická práce se zabývá aktuálními otázkami v oblasti řízení lidských zdrojů v Martinské fakultní nemocnici. Teoretická část práce podává náhled do problematiky řízení lidských zdrojů a popisuje procesy, které jsou z pohledu vybraného subjektu kritické. Jedná se o oblasti plánování lidských zdrojů, získávání a výběru pracovníků, vzdělávání zaměstnanců a sociální péči o zaměstnance. Praktická část práce vyhodnocuje tyto procesy v Martinské fakultní nemocnici a věnuje se také otázce rozvržení pracovní doby lékařů na pracovišti. Tato kapitola je pro práci klíčová, protože současný model jednosměnného provozu se službami lékařů způsobuje problémy zejména s dodržováním ustanovení zákoníku práce o práci přesčas. Navrhovaný model proto rozpracovává systém nepřetržitého pracovního provozu, jehož uplatněním v praxi by poklesl kritický počet odpracovaných přesčasových hodin lékařů a snížily by se celkové mzdové náklady. Práce proto bude sloužit i jako podklad pro další rozhodování vrcholového managementu nemocnice v otázce změn organizace pracovní doby lékařů.
Key words:Řízení lidských zdrojů, Zdravotní péče, Pracovní čas lékařů

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..