Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Business strategy in renewable sources
Written by (author): Ing. Ladislav Korbel
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Strategie podnikání v obnovitelných zdrojích
Summary:Bakalářská práce je zpracována na téma "Strategie podnikání v obnovitelných zdrojích" a aplikována konkrétně na společnost Bioenergetika, a. s. Hlavním smyslem práce je obhajoba plánované bioplynové stanice, která zlepšuje jak energetickou, tak ekologickou otázku, která byla v posledních letech tolik zanedbávána. Z vnějšího prostředí je hlavní oporou legislativa ČR a EU, která podporuje podobné projekty. Za hlavní devizu vnitřního prostředí můžeme označit technologii, která se na našem území nevyskytuje a bude tedy první svého druhu. Z následné SWOT analýzy byly navrženy jednotlivé strategie, které by společnost mohla využít při dalším rozvoji své podnikatelské činnosti, z nichž je možno uvést např. Odkopení bývalých zemědělských statků.
Key words:Obnovitelné zdroje, SWOT analýza, Analýza prostředí, Strategie, Projekt biostanice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..