Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Aplication strategy according to Kotler and suggestion propagation for companies in viniculture
Written by (author): Ing. Romana Mikulčíková
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Bc. Ing. Helena Šenkeříková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Aplikace strategií podle Kotlera a návrh propagace pro vybrané firmy v odvětví vinařství
Summary:Tato bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci strategií podle Kotlera a návrh propagace pro Zníván Znojmo, a.s, Víno Blatel, a.s. a Vinařství Glosovi. V první části je popsána teorie k dané problematice a dále je aplikována do praxe. V praktické části práce je použita PESTE analýza, jsou definovány silné a slabé stránky jednotlivých podniků, příležitosti a hrozby. Na základě srovnání rozlohy vinic, celkového ročního objemu produkce vína a konkurenční strategie je každé firmě přiřazena jedna ze strategií podle Kotlera a je jim doporučen vhodný způsob propagace.
Key words:PESTE analýza, strategie podle Kotlera, propagace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..