Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Tomáš Dania
Identifikační číslo: 45349
Univerzitní e-mail: tomas.dania [at] mendelu.cz
 
Technický pracovník pro výuku - Ústav managementu (PEF)
 
P 62 08  Ekonomika a management D-EM
PEF D-EM-ŘEP prez [roč 3]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Řízení a ekonomika podniku, 3. ročník

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh strategie pro obchod Aderanna Fashion
Autor: Bc. Ester Porubcová
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Dania
Oponent:Ing. Jiří Duda, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Strategy proposal for Aderanna Fashion shop
Abstrakt:Porubcová, E. Strategy proposal for Aderanna Fashion shop. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2018. The aim of the bachelor thesis is to design a strategy that will increase the traffic of Aderanna Fashion shop. This strategy will be created by analyzing the enterprise's internal and external environment. In the literary research, the concepts of strategic management are explained. In the result part, the company is de-scribed, the questionnaire survey is evaluated and the external and internal environment of the company analyzed. Subsequently, the opportunities and threats that affect the store are identified, and its strengths and weaknesses are assessed. These factors are unified in the SWOT matrix, partial strategies are formulated and one final strategy is economically evaluated.
Klíčová slova:External environment analysis, Porter’s Chain Value, SWOT matrix, Strategic management, Internal environment analysis, PESTE analysis, Porter's Five Forces model

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Tomáš Dania.