Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Diseases and defects of wines
Written by (author): Bc. Adéla Sedláčková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Choroby a vady vína
Summary:Bakalářská práce se zabývá problematikou chorob a vad vína, které se mohou vyskytnout v průběhu procesu výroby. První část práce je věnována charakteristice složení suroviny, a to jak z hlediska morfologického, tak i chemického. Dále je zde stručně nastíněn postup výroby bílých a červených vín, a také charakteristika a povinnosti výrobce z hlediska legislativy. Druhá část práce pak pojednává o samotných chorobách a vadách. Popis problému vždy obsahuje stručnou charakteristiku, příčinu a průběh závady a v neposlední řadě také možnosti nápravy a prevence.
Key words:choroba, víno, příčina, náprava, prevence, vada

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..