Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The difference between the baking properties of spelt flour conventional and bio quality
Written by (author): Ing. Edita Stehlíková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Eva Morávková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Rozdíl pekařských vlastností špaldové mouky konvenční a v bio kvalitě
Summary:Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaký je rozdíl mezi pekařskými vlastnostmi pšenice špaldy konvenční a bio. Ve firmě ZZN Pomoraví byla zjišťována pekařská jakost vzorků špaldové mouky (číslo poklesu, Zelenyho test, obsah lepku, obsah popela apod.) a následně za pomoci laborantek byl prováděn pekařský pokus v laboratoři MZLU. Vzorky pečiva byly senzoricky hodnoceny 10 proškolenými pracovníky MZLU a studenty, a to bodovou metodou. Bylo zjištěno, že špalda vypěstovaná konvenčně a ekologicky nevykazuje výrazně velké rozdíly v senzorické kvalitě. Výsledky zjištěné při hodnocení pekařské jakosti byly graficky a statisticky zpracovány. Nebyl zjištěn průkazný rozdíl mezi ekologicky a konvenčně vypěstovanou špaldou, ani mezi jednotlivými ročníky.
Key words:pšenice špalda, pekařský pokus, obiloviny, senzorické hodnocení, ekologické zemědělství

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..