Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Quality of products from the puff pastry influenced by means of processing
Written by (author): Ing. Mgr. Lucie Malá
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Marie Márvanová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Kvalita výrobků z listových těst ovlivněná způsoby zpracování
Summary:Cílem diplomové práce bylo posouzení vlivu technologie výroby na ekonomickou, technologickou a senzorickou hodnotu listových těst. Dále porovnání senzorické kvality a části pekařského pokusu u mražených a chlazených polotovarů z listových těst běžně dostupných na trhu. Pro vhodnost použití mouky v daném pokusu byla sledována kvalita mouky a reologické vlastnosti těsta. Hodnoty sledovány ve specializovaná laboratoři v souladu s normou ČSN ISO 5530 -- 4. Vliv inovace receptury byl ověřen metodou pokusného pečení a vyhodnocen objektivním měřením. Byl sledován vliv procentického zastoupení tuku v receptuře, vliv způsobu provalování těsta a jejich kombinace. Senzorická analýza a objektivní měření ukázaly na rozdíly mezi jednotlivými druhy zpracování. Senzorické hodnocení polotovarů provádělo 18 zkušených hodnotitelů. Zaznamenané hodnoty byly statisticky zpracovány pomocí programu STADVYD. Pořadí oblíbenosti výrobků bylo ve všech parametrech přibližně stejné. Pro měření pekařského pokusu byly použity tyto parametry: objem pečiva, ztráta pečením a výška výrobku. V práci byla popsána ruční i automatická výroba, zaznamenána analýza nebezpečí, ovládací opatření, kontrola a monitoring při výrobě listových těst a posouzena kvalita listových těst z několika pohledů.
Key words:technlogie výroby, pekařský pokus, senzorická analýza, listové těsto

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..