Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Senzoric classification of bread
Written by (author): Bc. Petra Stočesová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Mgr. Petr Šedivý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Senzorické hodnocení chleba
Summary:Cílem mé bakalářské práce bylo prostudování dostupné literatury na téma senzorické hodnocení chleba. V úvodní části jsou popsány hlavní suroviny pro výrobu chleba a suroviny které se používají v minoritním množství, dále zmínka o kvasných procesech. V části výrobní technologie je popsáno vedení a smyslová kontrola žitných kvasů, příprava chlebového těsta, kontinuální a periodická výroba chleba. Následují legislativní požadavky na hotový výrobek. V části senzorické hodnocení chleba uvádím vlivy, které působí na senzorické hodnocení, také zde uvádím deskriptory, které se hodnotí. Na které navazuje zaznamenávání a vyhodnocování výsledků.
Key words:Senzorika, Hodnocení, Chléb

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..