Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Závěrečná práce
Název práce:Analýza učebního textu: Veterinary Hematology and Clinical Chemistry
Autor: MVDr. Jana Chovancová
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza učebního textu: Veterinary Hematology and Clinical Chemistry
Abstrakt:Cílem závěrečné práce bylo posouzení možností využití anglicky psané odborné publikace jako odborného učebního textu pro potřeby výuky na středních školách veterinárního zaměření při aplikaci výukové metody Content and Language Integrated Learning (CLIL). Pro tyto účely byla zpracována analýza vybraného školního vzdělávacího programu střední odborné školy veterinárního zaměření, analýza možného využití vybraných částí publikace ve studijním předmětu střední školy a analýza míry obtížnosti textu vybrané publikace. Na základě výsledků analýz byly jako studijní materiál k aplikaci výukové metody CLIL doporučeny vybrané kapitoly odpovídající úrovni požadavkům na žáka střední školy a byla vytvořena doporučení pro pedagogickou praxi, obsahující zabezpečení jazykového vzdělávání učitelů odborných předmětů, spolupráce učitelů odborných a jazykových předmětů, vytvoření prezentací a výběru efektivní technologie prezentací učební látky, přípravy laboratorních cvičení, zajištění průběžné kontroly znalostí žáků, návrhu a realizace pilotního projektu výuky a jeho vyhodnocení.
Klíčová slova:učební text, výukové metody, odborný předmět, cizojazyčný předmět, veterinární hematologie, analýza, obtížnost textu, CLIL, profil absolventa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..