Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv herbicidního ošetření na klíčivost ostropestřce mariánského [Silybum marianum (L.) Gaertn.].
Autor: Ing. Iva Drápalová
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv herbicidního ošetření na klíčivost ostropestřce mariánského [Silybum marianum (L.) Gaertn.].
Abstrakt:Vliv herbicidního ošetření na ostropestřec mariánský byl sledován v letech 2010 a 2011 na polní pokusné stanici UPŠRR v Žabčicích . V obou letech byla vyseta odrůda ostropestřce Silyb, v prvním roce osivo získané od firmy IREL, s. r. o., v druhém roce to byl přesev této odrůdy. Během vegetace byla v obou letech sledována fytotoxicita použitých herbicidů, kterými byly:Stomp 400 SC, Refine, Butisan Star, Afalon 45 SC, Fusilade Forte a kontrola bez ošetření. V roce 2010 byla sklizeň provedena ve 2 termínech s ohledem na postupné dozrávání. V roce 2011 byla provedena sklizeň pouze jednou z důvodu nadměrných srážek ve sklizňovém období. U sklizených nažek byly v roce 2010 zhodnoceny tyto znaky: výnos v g.m-2, velikostní třídění v % (2,2; 2 a zbytek), HTS v g, klíčivost světlých a tmavých nažek v roce sklizně a klíčivost světlých a tmavých nažek po roce skladování v %. A v roce 2011 byly hodnoceny tyto znaky: výnos v g.m-2, HTS v g a klíčivost v %.
Klíčová slova:klíčivost, Ostropestřec mariánský, výnos, HTS

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..