Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Variabilita vlastností chmelových hlávek různých odrůd pěstovaných v Moravské chmelařské oblasti.
Autor: Ing. Pavel Kretek
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Ivo Klapal
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:The variability of characteristics of the hop cones for various cultivars grown in Moravian hop growing region
Abstrakt:The aim of this work was to evaluate the characteristics of hop cones from different age hop gardens and different cultivars grown in Moravian hop growing region. The evaluation was focused on following cultivars: Saaz variety -- traditional form, Saaz variety -- restored form, Premiant and Sládek. Hop cones were acquired during the harvest in years 2009 and 2010. Sample acquisition at the harvest time was performed according to the general principles of sample gathering. Average samples were taken and the content of foreign impurities and hop ingredient were determined according to the standard ČSN 462520 -- 4 and 5. The essential oil content was determined by the means of steam distillation, according to the method given in the Czechoslovak Pharmacopoedia (1997). Individual cultivars were evaluated separately, due to different age of the hop gardens. The yield per hectare was assigned to the examined samples. The results implicate that there are differences in the yields, hop ingredient content and essential oil content for both different cultivars and the age of hop gardens. The Saaz variety -- traditional form had better yield for both monitored hop gardens of different age in 2010. The content of biological ingredients was higher in 2009 and lower in 2010. The essential oil content was lower in older hop gardens for both monitored years. The Saaz variety -- restored form had the best yield in 15 years old hop garden and lowest yield in the youngest hop garden in 2009 and similar trend was observed in 2010. The content of biological ingredients was lowest for the youngest hop gardens and highest for older hop gardens in 2009 and again, similar trend was observed in 2010. Explicit trend was found for the essential oil content that is decreasing with higher hop garden age. The Sládek cultivar gave lowest yield in younger hop gardens and higher yield in older ones. The content of biological ingredients decreased in 2009 with higher age of hop gardens, with the exceptions of 7 years old hop garden. However, in 2010 the content of biological ingredients was increasing with higher age of hop gardens, only the 8 years old garden had lower content of ingredients. The essential oil content was higher in youngest hop gardens in both examined years and in was decreasing with higher age of hop gardens; decreasing values of the essential oil content were measured for higher-age hop gardens.
Klíčová slova:essential oil content, hop garden age, biologic ingredients, yield

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..