Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Variabilita vlastností chmelových hlávek různých odrůd pěstovaných v Moravské chmelařské oblasti.
Autor: Ing. Pavel Kretek
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Ivo Klapal
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Variabilita vlastností chmelových hlávek různých odrůd pěstovaných v Moravské chmelařské oblasti.
Abstrakt:Cílem práce bylo zhodnotit vlastnosti chmelových hlávek z různě starých chmelnic u odrůd pěstovaných v Moravské chmelařské oblasti. Předmětem hodnocení byly odrůdy Žatecký poloraný červeňák -- tradiční forma, Žatecký poloraný červeňák -- ozdravená forma, dále odrůdy Premiant a Sládek. Hlávky chmele byly odebrány při sklizni v roce 2009 a v roce 2010. Vzorkování hlávek při sklizni proběhlo podle obecných zásad pro odběr vzorků. Z průměrného vzorku podle ČSN 462520 -- 4 a 5 byl stanoven obsah cizích a chmelových příměsí. Dále byl stanoven obsah silic v hlávkách destilací vodní parou, podle metodiky uvedené v Československém lékopisu z roku 1997. Jednotlivé odrůdy byly hodnoceny každá zvlášť, vzhledem k rozdílnému stáří chmelnic. Dále byl hodnocen výnos chmelových hlávek. Z jednotlivých výsledků je patrné, že jsou rozdíly ve výnosech, obsahu chmelových příměsí a obsahu silic. U odrůdy Žatecký poloraný červeňák -- tradiční forma byl výnos u obou sledovaných stáří chmelnice vyšší v roce 2010. Obsah biologických příměsí byl v roce 2009 vyšší, kdežto v roce 2010 bylo tomu naopak. Obsah silice byl v obou sledovaných letech nižší u starších chmelnic. U odrůdy Žatecký poloraný červeňák - ozdravená forma byly výnosy v roce 2009 nejvyšší u 15leté chmelnice a nejnižší u nejmladší chmelnice. V roce 2010 byl tento trend podobný. Obsahy biologických příměsí měly v roce 2009 nejnižší hodnoty u nejmladších chmelnic a nejvyšší hodnoty u starších chmelnic. V roce 2010 byl tento trend podobný. Z hlediska obsahu silic byl zaznamenán jednoznačný trend, kdy její obsah klesal v závislosti na stáří. Odrůda Sládek poskytla nejnižší výnos u mladších chmelnic a vyšší u starších chmelnic. Obsah biologických příměsí v roce 2009 klesal v závislosti na stáří chmelnice, výjimka byla 7letá chmelnice. V roce 2010 naopak obsah biologických příměsí stoupal v závislosti na stáří, pouze u 8leté chmelnice byl nižší. Obsah silice byl v obou letech nejvyšší u nejmladších chmelnic a dále klesal v závislosti na stáří chmelnice.
Klíčová slova:biologické příměsi, výnos, obsah silice, stáří chmelnice

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..