Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Závěrečná práce
Název práce:Inovace tématického plánu - Pěstování rostlin jinými metodami než v půdě
Autor: Ing. Michaela Michnová
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Inovace tématického plánu - Pěstování rostlin jinými metodami než v půdě
Abstrakt:Inovace učebního plánu by měla být jednou za základních cílů všech pedagogických pracovníků dříve, než začne nový školní rok. Každý pedagog by se měl dále ve svém oboru vzdělávat a své nově nabyté poznatky poskytovat svým žákům. Právě z tohoto důvodu byla vypracována závěrečná práce s názvem Inovace tématického plánu - pěstování rostlin jinými než klasickým metodami pěstování rostlin v půdě. Byly navrženy tři ukázkové vyučovací hodiny s tématem aquakultur a in vitro pěstování rostlin. Dále praktické cvičení k hydroponickému pěstování a jedna exkurze na pracoviště explantátových kultur na MZLU v Brně. Pro kontrolu plnění cílů výuky těchto dvou celků byl zpracován didaktický test. V práci byly použity rozmanité didaktické principy a hmotné vyučovací prostředky (učební pomůcky, didaktická technika i účelová zařízení školy), dále rozličné organizační formy výuky a cíle kognitivní, psychomotorické, afektivní. V neposlední řadě byly využity diagnostické metody (ústní zkoušení, klasické písemné zkoušky a didaktický test).
Klíčová slova:vyučovací hodina, učivo, praktické vyučování, exkurze, plánování výuky, didaktický test

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..