Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Sledování fenotypových znaků perily křovité (Perilla frutescens L.)
Autor: Ing. Eva Hekalová
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Jan Prášil
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:An observation of phenotipical characteristic features of Perilla frutescens
Abstrakt:The dissertation investigates Perilla frutescens, which is in our conditions a new kind of a medicinal herb. In 2008 an experiment with seedcorn of Perilla frutescens var. frutescens was carried out in Prostějov - in a beet area. Seedcorne of two colour forms - red and green were sowed in two terms. From coming up, phenotipical characteristic features such as height, the number of leaves and blossoms and the number of branches of the 1st, 2nd and 3rd order were observed at regular intervals. Furthermore, phenological phases were observed. It was found out, on the basis of year results, that the term of sowing as well as the colour form of plants greatly influence phenotipical characteristic features and the course of phenological phases. Among important factors also belong air temperature and a complementary irrigation. Growing Perilla for an oil production in our climatic conditions would involve its grafting on earliness.
Klíčová slova:phenological phases, Perilla frutescens, growing technology , phenotipical characteristic features

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..