Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Sledování fenotypových znaků perily křovité (Perilla frutescens L.)
Autor: Ing. Eva Hekalová
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Jan Prášil
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Sledování fenotypových znaků perily křovité (Perilla frutescens L.)
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá problematikou perily křovité (Perilla frutescens), která je v našich podmínkách novým druhem léčivé rostliny. V roce 2008 byl v Prostějově - ŘVO založen pokus, ve kterém bylo ve dvou termínech vyseto osivo Perilla frutescens var. frutescens ve dvou barevných formách - červené a zelené. Od vzejití byly v pravidelných intervalech sledovány fenotypové znaky rostlin: výška, počet listů, počet větví 1., 2., a 3. řádu a počet květů. Dále byly sledovány fenologické fáze. Na základě jednoletých výsledků bylo zjištěno, že termín výsevu i barevná forma rostlin mají významný vliv na fenotypové znaky i na průběh fenologických fází. Důležitými faktory jsou také teplota vzduchu a doplňková závlaha. Pěstování perily pro produkci oleje v našich klimatických podmínkách by vyžadovalo její šlechtění na ranost.
Klíčová slova:technologie pěstování , fenologické fáze, fenotypové znaky, Perilla frutescens

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..