Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Obsah silice kmínu kořenného z různých pěstitelských oblastí
Autor: Ing. Martina Klimešová
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Obsah silice kmínu kořenného z různých pěstitelských oblastí
Abstrakt:Silice jsou produktem sekundárního metabolismu, vyskytují se ve vyšších rostlinách. Mají mnohostranný účinek na organismus. Silice tvoří hlavní účinnou složku různých koření v potravinářství. Kmín kořenný je v České republice pěstován především pro obsah silic. K stanovení obsahu silic v kmínu kořenném (Carum carvi L.) byly použity nažky z různých stanovišť a z různých variant pěstování. Ze stanovení můžeme učinit tyto závěry: Na stanovišti ve Velemíně byl vyšší obsah silice z obou pěstitelských let odrůdy REKORD. U odrůdy SPRINTER (není u nás registrována) byl obsah silic v obou letech nižší. Silice v nažkách kmínu, který byl pěstován v Huštěnovicích byly vyšší u odrůdy KEPRON, u ozimého kmínu byl obsah silic nižší a nedosáhl úrovně, kterou požaduje norma pro dvouletý kmín. Obsah silic ovlivňuje hnojení. Nejnižší obsah silic byl u přihnojení hnojivem, kde je vyšší obsah dusíku a jsou tam 2 % oxidu hořečnatého (MgO). Tyto výsledky je třeba dále ověřovat. V roce 2007 na stanovišti v Šumperku nebyly zjištěny mezi odrůdami v obsahu silice rozdíly. Rozdíly byly v obsahu karvonu a limonenu. Největší obsah karvonu, který je požadován byl u odrůdy REKORD.
Klíčová slova:kmín kořenný, silice, karvon, limonen

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..