Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Možnosti pěstování olejného lnu v podmínkách střední Moravy.
Autor: Ing. Michal Jurčík
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Možnosti pěstování olejného lnu v podmínkách střední Moravy.
Abstrakt:V bakalářské práci, jejíž cílem bylo vypracovat přehled o pěstování olejného lnu v podmínkách střední Moravy na základě literární rešerže, informací z firmy Agritec s.r.o. Šumperk a informací od dvou dlouhodobých pěstitelů: RAKOVEC a.s. se sídlem ve Velešovicích a AGROLA KOŽUŠICE s.r.o. se sídlem v Brankovicích. Bylo zjištěno, že se ve sledovaných podnicích pěstují registrované odrůdy olejného lnu a to Atalante, Flanders, Lola, že pěstitelská plocha olejného lnu v roce 2007 činila ve třech moravských krajích celkem 857 ha olejného lnu, zatímco v roce 2008 plocha klesla na 282 ha Dále pak,že v AGROLA KOŽUŠICE s.r.o. není olejný len považován za okrajovou plodinu na rozdíl od RAKOVEC a.s. Porovnáním dvou sledovaných podniků jsme zjistily, že variabilita výnosu je mnohem vyšší u RAKOVEC a.s., která je zapříčiněna průběhem počasí, ale do jisté míry i použitými pěstitelskými postupy.
Klíčová slova:výnosy, len olejný, pěstování

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..