Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv pěstitelských podmínek na klíčivost nažek kmínu kořenného (Carum carvi L.)
Autor: Ing. Eva Hrbáčková
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv pěstitelských podmínek na klíčivost nažek kmínu kořenného (Carum carvi L.)
Abstrakt:Cílem diplomové práce bylo stanovení klíčivost nažek kmínu kořenného (Carum carvi L.) pěstovaného na různých stanovištích (Huštěnovice, Telč, Šumperk), v čisté kultuře, v krycí plodině a různých odrůd (Rekord, Prochan, Kepron). Ke stanovení klíčivosti byla použita norma, která je uvedena v Metodice MZe. Stanovení bylo provedeno 156, 184, 215, 245 a 275 dní od sklizně. Výsledky byly statisticky vyhodnoceny. Z výsledků vyplývají tyto závěry: 1.Od 156 dnů od sklizně se klíčivost zvyšovala až do 215 dne od sklizně, z čehož vyplývá, že se zvyšující se dobou od sklizně se zvyšuje procento klíčivosti. 2.Vyšší klíčivost jsme zjistili při pěstování v čisté kultuře. 3.Zjistili jsme, že klíčivost nažek hodnocených odrůd není příliš rozdílná, záleží na stanovišti a způsobu pěstování. 4.Odrůda Rekord měla v průběhu hodnocení nejnižší procento klíčivosti. 5.Ze stanovišť byly nejlepší výsledky klíčivosti dosaženy v Huštěnovicích. 6.Příznivější období pro klíčivost kmínu bylo v roce 2007.
Klíčová slova:odrůda, kmín kořenný, klíčivost, stanoviště

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..