Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Fenotypové znaky perily křovité (Perilla frutescens)
Autor: Ing. Zuzana Navarová
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Běla Svitáčková, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Fenotypové znaky perily křovité (Perilla frutescens)
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá sledováním fenotypových znaků perily křovité, která je v našich podmínkách téměř neznámou léčivou rostlinou. V letech 2007 -- 2008 byly v obci Bílsko na Olomoucku v řepařské výrobní oblasti založeny dva pokusy. V prvním pokusném roce byly v dvoutýdenních intervalech sledovány fenotypové znaky -- výška a počet listů u rostlin, které pocházely z předpěstované sadby. V druhém pokusném roce byly opět sledovány tyto fenotypové znaky, tentokrát ale z rostlin pocházejících z přímého výsevu osiva do půdy. K oběma pokusům byly využity dvě barevné formy perily, červená a zelená. Na základě zjištěných výsledků z obou pokusných let bylo možné zkonstatovat, že pro pěstování perily je vhodnější přímý výsev a to v co nejranějším období. Vzhledem k větší tvorbě listové hmoty je k pěstování vhodnější červená forma perily. Zelená forma perily však vykazuje lepší chuťové vlastnosti a proto je spotřebiteli upřednostňována.
Klíčová slova:pěstování, perila křovitá, fenotypové znaky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..