Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
Identifikační číslo: 37140
Univerzitní e-mail: petr.blizkovsky [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Ústav financí (PEF)
Externí školitel - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Externí oponent - Provozně ekonomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Cost benefit analysis of energy development aid: case study of Ghana
Autor: Ing. Tomáš Stankovič
Pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
Oponent:Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Cost benefit analysis of energy development aid: case study of Ghana
Abstrakt:Abstrakt Stankovič, T. Analýza nákladů a přínosů energetické rozvojové pomoci: Případová studie Ghany. Diplomová Práce, Brno, 2015 1. Cílem této práce je analyzovat ekonomický a sociální potenciál investic do energetického sektoru, speciálně do obnovitelných zdrojů, jako je například fotovoltaika. Předpokládá se, že díky vzrůstající spotřebě a její neustále rostoucí ceně, může tato skutečnost vyústit v ještě častější výpadky proudu a nedostupnost elektřiny. Energetická bezpečnost a její dostupnost jsou klíčové aspekty pro ekonomický a sociální rozvoj. Bez přístupu k tomuto zdroji je jakýkoliv rozvoj v Ghaně velmi nepravděpodobný. 2. Ochota zahraničních investorů investovat ve středním až dlouhém horizontu v Africe je nízká kvůli hluboké ekonomické krizi a politické nestabilitě. Je proto nezbytné zvýšit potenciál investování do energetického sektoru v Africe, a to specialně v Ghaně. Rozvojová pomoc do tohoto sektoru by měla přesvědčit potencionální investory o schopnosti a návratnosti jejich investice. Vývoj takovýchto projektů by mohl mýt pozitivní dopad na sociální a ekonomické aspekty Ghany i Evropské Unie. 3. Při zpracování této práce bude použita analýza nákladů a přínosů rozvojové pomoci do fotovoltaické elektrárny jako forma rozvojové pomoci poskytnuté z fondů Evrpské Unie za spoluúčasti Ghany. Dále bude analyzován vliv vynaložených výdajů na ekonomický rozvoj v ekonomicky zodpovědných rovnicích. 4. V analnytické části práce bude použita analýza nákladů a benefitů a dále SWOT analýza s použitím historicko-srovnávací metody a shrnutí výsledků analýzy nakladů a zisků v SWOT analýze s interpretací výsledků diplomové práce. Klíčová slova: Rozvojová pomoc, analýza návratů a vynosů, inflace, čistá současná hodnota, tok peněz, index ziskovosti, míra návratnosti, EU, EDF, Ghana, diskontní sazba, fotovoltaika, obnovitelné zdroje
Klíčová slova:Analyza nakladov a vynosov, Ghana, SWOT analyza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D..