Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
Identification number: 37140
University e-mail: petr.blizkovsky [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Territorial Studies (FRDIS)
 
External Teacher - Department of Finance (FBE)
External Instructor - Department of Business Economics (FBE)
Externí oponent - Faculty of Business and Economics (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Mongolia: economic miracle or another case of resource curse?
Written by (author): Ing. Jiří Mičánek
Department: Department of Territorial Studies (FRDIS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
Opponent:Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Czech        English

Title of the thesis:Mongolsko: ekonomický zázrak, či další případ surovinového prokletí?
Summary:Tato práce se zabývá analýzou vlivu surovinového bohatství v Mongolsku. První část práce poskytuje souhrn literatury na téma surovinového prokletí a stručný popis mongolské ekonomiky s důrazem na těžební sektor. Druhá část diplomové práce blíže zkoumá jednotlivé výstupy závislosti na surovinách v Mongolsku v letech 1996 -- 2013. Tyto výstupy byly vybrány na základě výskytu v literatuře.
Key words:instituce, ekonomický rozvoj, holandská nemoc, Mongolsko, surovinové prokletí, export, závislost, těžba, volatilita, přirodní suroviny, ekonomický růst, surovinové bohatství, nerosty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D..