Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identifikační číslo: 3537
Univerzitní e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Požadavky na zdravotní nezávadnost čerstvého ovoce a zeleniny.
Autor: Ing. Monika Zlínská
Pracoviště: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Oponent:Ing. Běla Svitáčková, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Požadavky na zdravotní nezávadnost čerstvého ovoce a zeleniny.
Abstrakt:Bakalářskou práci jsem vypracovala v letech 2006-2008 na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů Zahradnické fakultě v Lednici na Moravě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Cílem práce bylo pojednat o rizikových látkových složkách ovoce a zeleniny, zabývat se požadavky platné legislativy na zdravotní nezávadnost ovoce a zeleniny. Práce pojednává o významu a rizicích spojených s jejich konzumací a sumarizuje požadavky podle aktuální legislativy. Práce obsahuje grafy a tabulky s obsahy těžkých kovů, reziduí pesticidů jejich maximální přípustné limity a procentické vyjádření zjištěných nálezů u jednotlivých druhů ovoce a zeleniny v roce 2006.
Klíčová slova:význam ovoce a zeleniny, rizikové látkové složky ovoce a zeleniny, zdravotní nezávadnost, platná legislativa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..