Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Identification a critical points of quality fruit and vegetables in fresh condition and possibilities of their management.
Written by (author): Ing. Marek Dandár, Ph.D.
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent 1:Ivan Hričovský
Opponent 2:Magdaléna Valšíková
Opponent 3:Jaroslav Nenadál
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Identifikace kritických bodu jakosti ovoce a zeleniny v čerstvem stavu a jejich možnosti rizeni
Summary:Táto práce je zamerená nejen na systémy rizeni kvality, zdravotni neškodnost a s tím súvisiejíci popis slabých mist v reťezci, ale i na proces tvorby celosvetove a európske legislatívy. Trh, jeho reguláce a predcházaní krizim je momentálne jednou z priorít Európske únie. Na to, aby se predcházelo krizim vzniklým v nedávne minulosti, které spusobili finančné straty výrobcu jablek v Spoločenství z duvodu nárustu dovozu jablek z nekterých tretích krajín jižni polokoule slouži mimo jiných nástroju regulace trhu i obchodní normy jakosti. Plodiny, na které je táto práce zamerená (jablko, cibule) jsou na Slovensku hojne pestované nejen z dôvodu vhodných klimatických podminek, ale i z duvodu značne oblibenosti mezi konzumentami. Je proto namiste jim venovat patriční pozornost a studovat možné faktory vplývajici na jejich jakost na všech stupňich potravinového reťezce od pestovani až po vystaveni a ponúknuti jich spotrebitelum primo na pultu v maloobchodných prevozovnach. Cilem práce byla identifikáce a popis jednotlivých kritických bodu v reťezci, které negatívne ovlyvňují jakost čerstvýho ovoce a zeleniny (jablek, cibule) a hladani optimálnych rešení na jejich odstraneni.
Key words:system rizeni kvality, HACCP, Global GAP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review I. HričovskýOpponent's review M. ValšíkováOpponent's review J. Nenadál

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..