Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Výzkumník projektu III - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Requirements on quality pip fruit and products of them.
Written by (author): Ing. Rudolf Klempa
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Požadavky na jakost jádrového ovoce a výrobků z nich.
Summary:Cílem bakalářské práce bylo pojednat o látkových složkách jádrového ovoce a jejich významně ve výživě člověka. Zpracovat přehled o jakostních požadavcích na kvalitu jádrového ovoce jako i vybraných výrobků z nich (ovocné šťávy, sušené ovoce). práci jsem vypracoval na Ústavě posklizňové technologie zahradnických produktů v Lednici na Moravě, Mendelovej zemědělskej a lesníckej univerzite v Brně. Práce obsahuje rozdělení a význam jádrového ovoce, zaobírá se jednotlivými legislativními požadavky a normami. Velká část jádrového ovoce se využívá pro zpracování, z výrobků je v práci kladen důraz na požadavky kvality pro ovocné šťávy a sušené ovoce.
Key words:výrobky, legislativa, jádrové ovoce, jakost

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..