Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Color parameters of blue grapes
Written by (author): Ing. Martin Čermák
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Musilová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Czech        English

Title of the thesis:Barevné parametry modrých hroznů
Summary:Diplomová práce byla zpracována na Zahradnické fakultě v Lednici na Moravě, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Cílem práce bylo sledování barevných parametrů modrých odrůd, které byly rozděleny na tři skupiny -- vybrané odrůdy Vitis vinifera (tradiční), barvířky a novošlechtění. Vzorky hroznů byly sbírány v ročnících 2004 a 2005, u všech bylo provedeno stanovení koncentrace anthokyaninů, rozpustné sušiny a titrovatelných kyselin. Následně byla provedena sumarizace výsledků rozborů a statistické testování mnohonásobným porovnáváním metodou minimální průkazné diference v programu Unistat for Excel 5.1. Z dosažených výsledků je patrné, že skupina barvířek a novošlechtění obsahuje znatelně vyšší koncentraci anthokyaninů, než skupina tradičních. Dále bylo prokázáno, že mikrobiální napadení hroznů působí negativně na koncentraci anthokyaninů (snížením koncentrace) a titrovatelných kyselin (zvýšení koncentrace).
Key words:barviva, anthokyaniny, hrozny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..