Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identifikační číslo: 3470
Univerzitní e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav ekologie lesa (LDF)
Externí přístup - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Frakcionace humusových látek lesních půd
Autor: Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Pracoviště: Ústav ekologie lesa (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Oponent 1:prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
Oponent 3:prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Fractionation of humus substances of forest soils
Abstrakt:Humus is one of the most important components of forest soils. It is the product of humification processes in soil depending on the species composition of stands. Humus markedly influences soil properties. The quality of humus and humus substance (HS), viz. humic acids (HA) and fulvic acids (FA), is an important soil characteristic. The PhD thesis evaluates the quality of humus (forest floor, soil humus) in three stands, namely in a spruce stand of the first generation, in a beech stand of the second generation and in a mixed beech/spruce/silver fir stand of the second generation at an age of 105--130 years in the area of the Drahanská vrchovina Upland (49°26''31''N and 16°41'30''E) in the Czech Republic on the modal oligotrophic Cambisol of a fir-beech forest vegetation zone at an a altitude of 600--660 m at sites of autochthonous mixed forests. The aim of the thesis was to test methods used as yet to determine the quality of humus (humus substances) in forest soils, to evaluate effects of the tree species composition on changes in humus conditions and to propose questions/problems for the further direction of research and applications. Characteristics to evaluate the quality of humus were as follows: (i) supplies and forms of forest floor; (ii) soil reaction; (iii) the content and supply of the total carbon and nitrogen, C/N ratio; (iv) dissolved organic carbon (DOC); (v) the content of HS, HA, FA; (vi) HA/FA and HA/HS ratio; (vii) the degree of humification (DH); (viii) colour quotient (Q4/6 ratio); (ix) UV/VIS spectrum; (x) DRIFT spectrum. Results obtained were statistically evaluated using ANOVA analysis (HSD test, LSD test) and further by means of correlation and regression analysis and the analysis of main components (PCA). Results obtained showed that the higher quality of humus was determined under the beech stand, lower quality under the spruce stand as demonstrated by pH parameters, C/N ratio, Q4/6 ratio and UV/VIS and DRIFT spectra. The HA/FA ratio is higher in the spruce stand as against the beech stand where young fulvic acids with the predominance of aliphatic groups prevail. The mixed stand (beech, spruce, silver fir) expressed in percentages 50% broadleaves and 50% conifers improves the humus quality (in H layer pH value, nitrogen content, C/N ratio, HS/FA ratio, forest floor supply), but in the lower Ah horizon, values of parameters (except HA/FA ratio) are at the same level as under the spruce stand (pH, C/N ratio, Q4/6 ratio, UV/VIS, DRIFT). The quality of humus was evaluated under the mixed beech, spruce and silver fir stand as medium being higher than under the spruce stand and lower than under the beech stand. Beech is a valuable soil-improving and production species at sites of autochthonous mixed forests. Results obtained prove the suitability of beech distribution to the present sites of extensive spruce monocultures of Central and Eastern Europe in order to return to original mixed stands.
Právní doložka:Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma "Frakcionace humusových látek lesních půd" zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje disertační práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora Mendelovy univerzity v Brně o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Autor kvalifikační práce se dále zavazuje, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádá písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuje se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla podle řádné kalkulace. V Brně, dne 30. září 2010 Ing. Ladislav Menšík
Klíčová slova:effects of forest stands, humus fraction, soil organic matter (SOM), humus substances, Drahanská vrchovina Upland, forest soil

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta S. VacekPosudek oponenta H. ŠantrůčkováPosudek oponenta L. Borůvka

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc..