Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3409
Univerzitný e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh metodiky analýzy tloušťkového přírůstu smrku na základě dat národní inventarizace lesů ČR
Autor: Bc. Adam Vitešník
Pracovisko: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedúci práce: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Oponent:Ing. Lukáš Kratěna
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Návrh metodiky analýzy tloušťkového přírůstu smrku na základě dat národní inventarizace lesů ČR
Abstrakt:Práce řeší problematiku tloušťkového přírůstu na plochách Národní inventarizace lesů ČR v Přírodní lesní oblasti 28 Předhoří Hrubého Jeseníku. Metodicky popisuje postup zpracování dat nasbíraných v roce 2003 při šetření Národní inventarizace lesů a Analýzy tvaru kmene, měřené na stejných plochách v roce 2006. Sleduje především průměrný tloušťkový přírůst v závislosti na přírodních podmínkách a sociálním postavením stromů. Zaměřuje se na rozbor chyb a faktorů ovlivňujících hodnotu tloušťkového přírůstu. Výsledky komentuje a vyvozuje z nich patřičné závěry.
Kľúčové slová:Národní inventarizace lesů, Analýza tvaru kmene, Smrk ztepilý, tloušťka kmene, Kraftova klasifikace stromových tříd, soubor lesních typů, tloušťkový přírůst

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Michal Kneifl, Ph.D..