Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3393
Univerzitní e-mail: petr.jelinek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Systém ochrany přírody v Bolívii a porovnání s Českou republikou
Autor: Bc. Šárka Podešvová
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Oponent:Mgr. Ing. Mária Pákozdiová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Systém ochrany přírody v Bolívii a porovnání s Českou republikou
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce je na základě dostupných podkladů popsat přírodní poměry a systém ochrany přírody v Bolívii a následně jej porovnat se systémem ochrany přírody v České republice. V kapitole pojednávající o přírodních poměrech je uvedena fyzickogeografická charakteristika země, dále jsou popsány klimatické poměry a jednotlivé ekoregiony Bolívie. Komparační část práce se zaměřuje zejména na srovnání počtů a rozloh chráněných území obou států a na početní a plošné zastoupení jednotlivých kategorií chráněných území IUCN, nejsou opomenuta ani chráněná území mezinárodního významu. Z výsledků je patrné, že Bolívie má výrazně menší počet chráněných území než Česká republika, ale jejich rozloha je větší. V Bolívii je chráněno více než 20,42 % celkové rozlohy státu, zatímco v České republice je to 15,81 %.
Klíčová slova:Bolívie, Česká republika, kategorie IUCN, ochrana přírody

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Petr Jelínek, Ph.D..