Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The monitoring of fungal organisms contributing to decay of bases of ash trees (Fraxinus excelsior) affected by ash dieback infection.
Written by (author): Ing. Hana Slezáková
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:RNDr. Jan Juroch
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Monitoring houbových organismů podílejících se na rozkladu bází kmenů jasanů (Fraxinus excelsior) napadených nekrózou jasanu Hymenoscyphus fraxineus
Summary:Diplomová práce se zabývá monitoringem houbových organismů podílejících se na rozkladu bází kmenů jasanů (Fraxinus excelsior) napadených nekrózou jasanu Hymenoscyphus fraxineus. Monitoring byl proveden v zimě roku 2018 z 50 stromů. Odebrány byly výřezy z báze kmene podle pěti kategorií zdravotního stavu. V laboratoři se změřila celková plocha částí postižených hnilobou. Z rozštípaných štěpinek pomocí extrakce DNA a následné sekvenace se identifikovaly druhy houbových organismů. Na závěr se determinované druhy statisticky vyhodnotily kombinací přímých a nepřímých ordinačních metod. Celkově se izolovalo 436 druhů houbových organismů a determinovalo 23, z toho bylo 21 nalezeno v symptomatickém dřevě (ve dřevě s hnilobou) a 5 v asymptomatickém dřevě (vizuálně zdravém dřevě). Nejvícekrát byla izolována Xylaria polymorpha, celkem z 27 stromů, z toho 16× z asymptomatického dřeva a 11× ze dřeva symptomatického. Hymenoscyphus fraxineus byl odizolován jednou v 1. a 5. kategorii ze symptomatického dřeva.
Key words:hniloba, jasan, nekróza jasanu, Xylaria polymorpha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.