Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikační číslo: 3375
Univerzitní e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Rozbor ekologické zátěže lesních porostů těžební činností v oblasti Lesů města Loštic
Autor: Ing. Ondřej Springer
Pracoviště: Ústav techniky (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Rozbor ekologické zátěže lesních porostů těžební činností v oblasti Lesů města Loštic
Abstrakt:Tato bakalářská práce zjišťuje a provádí rozbor ekologické zátěže těžební činnosti na lesní ekosystém. Úkolem tedy bylo zpracovat charakteristiku nejvhodnější metody a tuto metodu použít při venkovním sběru dat. Venkovní šetření mělo vyhodnotit a provést porovnání získaných a naměřených údajů v této oblasti používaných těžebních technologií. Vzhledem k výsledkům poškození půdního povrchu a stromů byla vybrána nejšetrnější technologie a navržena opatření vedoucí ke snížení ekologické zátěže způsobovanou technikou při těžební činnosti.
Klíčová slova:poškození půdy, poškození stromů, technologie, ekologická zátěž, těžební činnost

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..