Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Problematika pitné a užitkové vody v obci Štěpánovice
Autor: Ing. Pavel Fic
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Problematika pitné a užitkové vody v obci Štěpánovice
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá problematikou pitné a užitkové vody v obci Štěpánovice. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je zaměřena na řešenou problematiku, včetně vysvětlení souvisejících pojmů. Ve druhé části je na základě získaných dat a informací od obce a domácností popsán aktuální stav vodního hospodářství řešeného území. V závěru práce jsou stanoveny návrhy doporučení pro vodní hospodářství v obci Štěpánovice, především z hlediska šetrnějšího nakládání s pitnou vodou a efektivnějšího hospodaření s vodou užitkovou. Vzhledem k problémům s nedostatkem vody bylo obci doporučeno vypracování strategického dokumentu „Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody“, a také byl obci doporučen hydrogeologický průzkum v lokalitách s vyšším nedostatkem vody.
Klíčová slova:pitná voda, užitková voda, zdroje vody, nedostatek vody, sucho

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..