Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce: Problematika udržitelnosti produkce palmového oleje v Indonézii
Autor: Bc. Ondřej Večeřa
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce: Problematika udržitelnosti produkce palmového oleje v Indonézii
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pěstění palmy olejné, a jaké jsou hlavní dopady jejího pěstění na životní prostředí v Indonésii. Práce nejdříve popisuje obecnou charakteristiku palmy olejné. Dále je rozebrán postup výroby palmového oleje a jeho možné využití. Posléze je velká část věnována důvodům a okolnostem, které vedly k jejímu velkému rozvoji v Indonésii. V další části je popsána problematika degradace životního prostředí v důsledku pěstění palmy olejné. V práci jsou zmíněny možné budoucí trendy, a jakým způsobem se bude nejspíše vyvíjet poptávka po palmovém oleji. V samotném závěru práce jsou prezentovány nástroje, které by dle autora měly vést ke zlepšení situace v rámci ochrany životního prostředí v Indonésii.
Klíčová slova:udržitelnost, životní prostředí, palmový olej, Indonésie, palma olejná, ekologie, produkce

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..