Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

     Výučba     
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Rozvoj katastru obce Podolí
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:
Ing. Pavel Mauer
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Rozvoj katastru obce Podolí
Abstrakt:
Kadlčík, D. Rozvoj katastru obce Podolí. Bakalářská práce. Brno, 2016. Bakalářská práce s názvem Rozvoj katastru obce Podolí se zabývá problematikou udrži-telného rozvoje území. V práci je uveden teoretický přehled o vymezení statutu obce, legislativní rámec, základní charakteristické znaky obce, regionu a formy udržitelného rozvoje území. Dále je charakterizována a popsána zkoumaná oblast katastru obce Podolí ze všech aspektů a jsou provedeny řízené rozhovory s občany obce. Cílem bakalářské práce je navržení vlastní vize budoucího rozvoje obce.
Kľúčové slová:
Podolí, obec, region, Rozvoj území

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..